Zaggay Zorg

Welkom bij Zaggay Zorg

Zaggay Zorg heeft als passie om de behoeften van de zorgvrager centraal te stellen en tegelijkertijd respectvol en professioneel om te gaan met hun culturele en religieuze achtergronden.  Zelfregie en zelfredzaamheid vormen voor Zaggay Zorg de basis om als organisatie te functioneren.

Missie

Zaggay Zorg werkt actief aan een gevarieerd aanbod in zorg en welzijn. De zorgvraag is leidend waarbij de cliënt zich veilig voelt. Hierbij kan de cliënt rekenen op de kernwaarden: deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme. Zaggay Zorg is een betrouwbare en stabiele zorgondernemer met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zaggay Zorg levert kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Wij willen de cliënten laten meebeslissen in hun eigen zorgproces; dit geeft rust voor de cliënt en stimuleert de zelfredzaamheid zoveel mogelijk, opdat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Wij zorgen ervoor dat deze kwetsbare groep toch nog enigszins eigen regie voert over zijn of haar leven.

Visie

De zorgvisie van Zaggay Zorg heeft als uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening moet aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de individuele cliënt binnen zijn vertrouwde omgeving, in co-creatie met de gemeente, zorgverzekeraars, CIZ en samenwerkingspartners. Dit betekent dat Zaggay Zorg vanuit een holistische visie werkt en een definitie van gezondheid hanteert waarin de cliënt, ondanks zijn beperkingen, het vermogen heeft zich aan te passen en zelfredzaam te zijn. Daarbij biedt Zaggay Zorg aan cliënten niet enkel een aaneenschakeling van diensten aan, maar beweegt ook mee. De totale cliënt, de psychische, lichamelijke, sociale en woonaspecten staan centraal. De cliënt is ‘opdrachtgever’, die zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert.