Verpleging

Zaggay Zorg levert verpleegkundige zorg vanuit de ZVW (wijkverpleging) en vanuit de WLZ (verpleegzorg thuis). U kunt hierbij denken aan voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen en zorg, zoals onder andere:

  • Het controleren van de lichaamsfuncties
  • Wondverzorging
  • Diabeteszorg
  • Palliatieve (terminale) zorg
  • Stomaverzorging
  • Toedienen van medicatie
  • Sondevoeding
  • Katheteriseren
  • Infusen

Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren en begeleiden bij uw ziekte en behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met een specialist of huisarts.

Indicatie Wijkverpleging

Om voor (wijk)verpleging in aanmerking te komen, stelt de wijkverpleegkundige een indicatie op volgens professionele standaarden. Vanuit deze indicatie volgt een zorgplan waarin de probleemstellingen uit de indicatie centraal staan. Indicaties worden afgegeven passend bij de zorgbehoefte en worden regelmatig geƫvalueerd en bijgestuurd.

Voor meer informatie over persoonlijke verzorging kunt u contact opnemen of langskomen op ons kantoor.