Bestuur/Overzicht

Medezeggenschap Binnen Zaggay Zorg zijn er verschillende medezeggenschapsorganen waarin zowel cliƫnten of hun vertegenwoordigers als medewerkers participeren. Zij zijn betrokken bij uiteenlopende onderwerpen, adviseren het bestuur, nemen deel aan de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, en behartigen de belangen van onze achterban. Hierdoor is er binnen Zaggay Zorg een breed draagvlak om mee te denken in grote veranderingen en allerlei andere zaken.

Vertrouwenspersoon Zaggay Zorg beschikt over een vertrouwenspersoon die onafhankelijk functioneert.

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht fungeert als toezichthoudend orgaan voor onze organisatie en heeft drie leden.

Preventiemedewerker Zaggay Zorg beschikt over een preventiemedewerker. Zij ondersteunt Zaggay Zorg bij het verbeteren van het arbobeleid.